The current board exists of Thomas Boel (Chairman), Onno van der Hulst (Secretary), Vincent Geeraets (Finance) en Rob Konijn (Competition).

Thomas Boel: Chairman/Internal communication/Training
Onno van der hulst: Secretary/External communication
Vincent Geeraets: Finance
Rob Konijn: Competition

We are all reachable by mailing: info@schietsquash.nl


Het huidige bestuur bestaat uit Thomas Boel (Voorzitter), Onno van der Hulst (Secretaris), Vincent Geeraets (Penningmeester) en Rob Konijn (Hoofd Competitie).

Thomas Boel: Voorzitter/Interne communicatie/training
Onno van der hulst: Secretaris/Externe communicatie
Vincent Geeraets: Financiën
Rob Konijn: Competitie

Wij zijn allen te bereiken via de mail: info@schietsquash.nl